Arquitectura i enginyeria civil

Arquitectura i enginyeria civil

Descripció del servei

CEGADRONE aporta assistència tècnica, seguretat, eficàcia i qualitat en el servei tant en la Fase d’Obra com en la Fase d’Explotació de la
infraestructura.

Utilitzem tecnologia UAS, teledetecció, termografia, fotogrametria i anàlisi. Amb les tècniques més avançades en cartografia es poden crear models 3D d’aplicació a Estudis de Viabilitat, Avantprojectes, projectes
constructius, plans de vigilància ambiental, manteniment preventiu i correctiu d’infraestructures i edificacions amb una precisió centimétrica.

Una vegada presos les dades i imatges aèries podem obtenir:

Ortofotografies d’alta resolució

  • Corbes de nivell i aixecament topogràfics RTK
  • Suport en camp amb punts de control (GCP)
  • Models digitals del Terreny i superfície (MDT/*MDS)
  • Núvol de punts 3D
  • Anàlisis GIS
  • Cartografia CAD
  • Control aeri de desmunts, terraplens, préstecs i abocadors
  • Control aeri d’abalisament i jalonament
  • Basat en cloud

Flota

Contacta amb nosaltres

Email

Si tens qualsevol consulta, no dubtis a posarte en contacte amb nosaltres

Estarem encantats d’atendre’t personalment!