Equip humà

Equip humà

CEGADRONE potència la creativitat i el treball en equip, deixant que sigui l’empleat qui gestioni el seu temps i responsabilitats.

Amb motivació, es genera major engagement entre l’equip, que s’esforça i compromet en la competitivitat per a donar el millor de si mateix.

El nostre senyal per a operar en seguretat és tenir personal fix, format i certificat. Sistemes com el SMS i aspectes extrets de l’operativa aeronàutica per a fins i tot treball tangible des del sòl. Mateixes certificacions i habilitacions, usabilitat i compatibilitat en flota.

En CEGADRONE sempre preval l’individu perquè és el valor més alt de la nostra empresa.

Coneix-nos!

Miguel Ángel de Villota

Soci i Director

Carlos Valdeolivas

Director d’Operacions

Ángel Baz Sánchez

Operacions / Responsable Portugal

avatar
Ana Piquero Anula

Responsable Administració

Javier de Villota

Patrimoni, Arquitectura i Arqueologia

Gonzalo Pinillos

Operacions / Enginyeria M & O