Certificacions

Certificacions

Les nostres acreditacions tenen com a finalitat generar confiança i credibilitat i demostrar així, als nostres clients, que hi ha un aspecte menys visible però freqüentment més valuós que consisteix en l’esforç, la voluntat i convicció que assumeixen els directius per assolir nivells d’exigència semblants als que s’imposa a les grans companyies.

Les certificacions de CEGADRONE, tant internes com externes, avalen la forma de treballar i satisfer els requisits, necessitats i expectatives, planificant, mantenint i operacions millorant l’acompliment dels seus processos de manera eficaç i eficient

ctrops
CEGADRONE, el vol en CTR certificat.

CEGADRONE està autoritzat per AESA per a realitzar operacions en espai aeri controlat o en una zona d’informació de vol (FIZ) per al 100% de l’espai aeri civil i el 75% de l’espai aeri militar. Som l’operadora nacional amb major hores d’operacions en espai CTR.

sar
CEGADRONE, Search & Rescue

CEGADRONE disposa de l’experiència necessària per a operacions de CERCA/RESCAT/ EMERGÈNCIES/SEGURETAT així com per a la
protecció i socors de persones, a través de simulacres i accions reals amb l’UME i Guàrdia Civil


OPS ATEX Certificades per als Pilots

CEGADRONE no té UAS certificats ATEX, però sí personal. Les operacions per a aquesta mena d’atmosferes estan certificades per a tot el personal mitjançant formació bàsica ATEX A, amb capacitació IsmATEX en atmosferes explosives i per tant coneixements mínims per a treballar en zona ATEX, inclosos EPIs de seguretat de tot el personal involucrat en les operacions.

UAS IR
CEGADRONE OPS Sensor IR

Els últims sensors IR calibrats, la màxima resolució i els millors inspectors qualificats fan de la necessitat de la mesura tèrmica una certificació tangible. CEGADRONE és responsable de la dada.

CEGADRONE OPS Sensor Multiespectral

Els últims sensors multiespectrales blau, verd, vermell, vora vermella i infraroja, la màxima resolució i els millors inspectors NDVI en teledetecció. CEGADRONE és responsable de la dada.

CEGADRONE RIT

CEGADRONE és proveïdor de serveis usant Tècniques d’Inspecció Remota (RIT) en mesurament de gruixos per ultrasons en categoria d’inspecció Nivell 2, per proximitat a l’estructura.

CEGADRONE GIS DATA

Els millors experts qualificats amb experiència real en GIS fan de les imatges una metainformación d’alta precisió que es converteix en mesura.

Marine & Offshore

CEGADRONE és proveïdor de serveis i participa en inspeccions tècniques, de peritatge i auditoria per a societats de classificació en vaixells i plantes offshore, incloent serveis RIT.

MAT® UAS PRO

CEGADRONE és la referència en la inspecció del sector de les revisions industrials de Xarxes MAT® AT (terme registrat per CEGADRONE a través dels nostres cursos de formació especifica). Els nostres tècnics pilots certificats, parlen en kV

We Use PARAZERO
Vols FOC i COGP

Vol sobre Ciutats i Grups de Persones (FOC & FOGP). Certificat per part de AESA per a operacions Outdoor amb aeronaus equipades amb dispositius de limitació d’energia de l’impacte en zones on hi hagi aglomeracions d’edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de persones a l’aire lliure.

CEGADRONE Indoor Outdoor

Complim amb els requisits i Certificacions Aèries, per al vol exterior, i els PRLs i formació en seguretat i prevenció laboral, necessària per al vol en escenaris industrials terrestres i navals d’interior. Donem un servei en
anell als nostres clients.

CEGADRONE, Certificació ITC Nivell II

CEGADRONE posseeix la certificació Nivell 2 Infrarojos ITC, aquesta, compleix amb els estàndards nacionals i internacionals més exigents de Termografia. Aquesta certificació testifica per escrit la competència demostrada superiors al Nivell 1, en satisfer correctament condicions i procediments que demostren conformitat amb els requisits ITC Internacionals.

CEGADRONE, Certificació Nivel II

AEND, L’Associació Espanyola d’Assajos No Destructius, és una Associació de caràcter civil, de durada indefinida, sense ànim de lucre i
amb personalitat jurídica pròpia, que reuneix les diferents persones naturals i jurídiques relacionades amb els assajos no destructius. CEGADRONE, aquesta certificat com a nivell 2, en mesurament de gruixos per ultrasons per aquest organisme.

CEGADRONE, sota la norma Europea

EASA és l’organisme europeu regulador que promou els nivells més elevats de seguretat i protecció del medi ambient en l’aviació civil a Europa. Com a operador autoritzat per AESA, complim escrupolosament la normativa europea.

CEGADRONE, autoritzat com a operador

AESA és l’organisme de l’Estat que es compleix amb les normes d’aviació civil en el conjunt de l’activitat aeronàutica d’Espanya. CEGADRONE és un operador autoritzat i reconegut per aquest estat oficial.

DGAC

La Direcció General d’Aviació Civil és l’òrgan mitjançant el qual sigui el Ministeri de Foment que gestiona l’estratègia, dirigint la política aeronàutica –un control de coordinació als organismes, entitats i entitats adscrites al departament amb funcions en l’aviació civil–, i a l’àmbit del regulador. al sector aeri, dins de les competències de l’Administració General de l’Estat

Ministeri de Transports Movilitat i Agenda Urbana,

El Ministeri de Transports Movilitat i Agenda Urbana, en l’àmbit aeroportuari que es defineix, en sentit, amplitud de les polítiques d’infraestructures aeroportuàries i de navegació aèria, serveis, professionals, i passatges. També supervisa la seguretat aèria i altres àmbits relacionats com els drets dels passatgers. Són funcions que s’exerceixen principalment per l’Agència Estatal de Seguretat Aèrea (AESA) i la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC).

CEGADRONE, certificat per SGS

La verificació de compliment bàsic de SGS reprèn la revisió i les condicions sobre l’ús de l’operador RPA que poden tenir implicacions de seguretat significatives. CEGADRONE és l’únic per a Espanya i Portugal amb aquest certificat (solament un altre operador a nivell europeu complet amb aquest requisit).

CEGADRONE, certificat AENOR ISO 14001

La no​rma UNE-EN ISO ​14001 en sistemes de gestió ambiental ofereix la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en una de les activitats que es desenvoluparan a l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics. Somos socialment responsables de l’ús d’herramients que integren el medi ambient a la gestió global de l’empresa. A CEGADRONE som verdes.

CEGADRONE, certificat AENOR ISO 9001

La no​rma UNE-EN ISO ​9001 en sistemes de gestió de la qualitat, que ofereix la prova de què som una companyia competent i confiable, comprometuts que mantenen uns estàndards d’acords de qualitat amb la norma i un procés productiu orientat cap a la millora contínua dels nostres serveis. Per a CEGADRONE la implantació és una filosofia de treball, un sabre fer i complir les expectatives dels nostres clients.

CEGADRONE, certificat IQNet 9001

La International Certification Network certificació que AENOR emet un certificat reconegut per IQNet de l’organització CEGADRONE compleix el Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2015. El certificat IQNet és per a empreses i organitzacions que poden estar acreditades en tot el món i que estan certificades amb regulacions específics a tots els països. Compte CEGADRONE amb certificació internacional.

CEGADRONE, certificat IQNet 14001

La International Certification Network certificació que AENOR emet un certificat reconegut per IQNet de l’organització CEGADRONE compleix el Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2015. El certificat IQNet és per a empreses i organitzacions que poden estar acreditades en tot el món i que estan certificades amb regulacions específics a tots els països. Compte CEGADRONE amb certificació internacional.

CEGADRONE, Compliment RGPD

CEGADRONE compleix la RGPD o Reglament general de protecció de dades. El nostre objectiu principal és protegir el dret de les persones físiques o jurídiques per preservar les dades personals i imatges confidencials o sensibles i assegurar el respecte als drets i llibertats que es reconeixen a la Constitució Espanyola dins d’aquesta normativa europea.