Acompliment ambiental

Acompliment ambiental

CEGADRONE s’ha compromès amb el desenvolupament sostenible de l’empresa mitjançant la implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental segons l’ISO 14001:2015, reportant indicadors com a consum d’aigua, consum d’energia, consum de paper, residus, etc., i identificant i avaluant els aspectes ambientals associats a la seva activitat.

Residus no perillosos, residus perillosos i reciclatge

A conseqüència de l’activitat desenvolupada per l’organització es generen una sèrie de residus, tant perillosos com no perillosos, que es gestionen correctament segons criteris establerts en la legislació vigent aplicable.

Consumos2021
Agua12 m³
Energía8.691 kw/h
Papel1.640 folios
Taula residus no perillosos
Residus perillosos2021
Baterías2
Pilas0
Tóner0
Aerosoles0
Taula residus perillosos

Les bateries de lipo, utilitzades durant el vol dels UAS, es reciclen. Aquestes, poden emportar-se a un punt net (sempre embolicades en plàstic i cinta adhesiva com a mesura de protecció al medi ambient), però CEGADRONE, en el seu compromís amb la millora contínua mediambiental, està realitzant els tràmits corresponents per a gestionarles a través d’una empresa de reciclatge.

Aspectes ambientals

Activitats en condicions
normals de funcionament
Aspecte ambiental DirecteSignificatiu
Activitats d’oficinaConsum d’aigua sanitàriaNO
Consum d’energia elèctricaNO
Consum de paperNO
Generació de residus no perillososNO
Generació de residus perillosos (piles)NO
Generació de residus perillosos (tòner)
Generació de residus perillosos (RAEES)
Operacions vol RPA´s. Ús de drons i formacióConsum de combustible associat al transport
Emissions de sorollNO
Generació de residus: bateries lipoNO
Activitats en condicions
normals de funcionament
Aspecte ambiental IndirecteSignificatiu
Operacions manteniment vehicles/maquinàriaGeneració de residus perillosos (olis usats, absorbents contaminats).
Subministraments de materials i
equips
Desplaçament de subcontractistes.
Consum de combustible associat al transport
Generació de residus perillosos (olis usats, filtres, bateries, pneumàtics, etc).
Activitats en condicions d’emergència.Aspecte ambientalSignificatiu
IncendiEmissions de gasos i partícules a l’atmosfera
Abocaments d’aigües d’extinció d’incendis
Generació de residus perillosos i no
perillosos
ExplosióEmissions de gasos i partícules a l’atmosfera
Generació de residus perillosos i no
perillosos
Ruptura en el sistema de
refrigeració
Emisiones gases refrigerantes: R-410ANO
Accident de trànsitAbocament de combustible
Generació de residus
VFU (Vehicle Fora d’Ús)