Qualitat

Qualitat

Certificacions
CEGADRONE s’adapta als protocols de manteniment de cada operador, eliminant la necessitat de posar a les persones en situació de risc.

La verificació de compliment bàsic de SGS resumeix la revisió i les
condicions sobre l’ús de l’operador de UAS que poden tenir implicacions de seguretat significatives.

CEGADRONE és l’únic per a Espanya i Portugal amb aquest certificat
(només un altre operador a nivell Europeu, compleix amb aquest requisit).

Sapiguer más

Flota de UAS
Tots els detalls i la informació sobre la flota de UAS indoor i outdoor.

Tots els detalls i la informació sobre la flota de UAS indoor i outdoor.
El manteniment de la flota d’CEGADRONE està a càrrec de la pròpia marca DJI a Espanya i Holanda, segons normativa europea i nacional. Són equips plug & play, sense modified de certificat CE.

En CEGADRONE no fem treballs, hem utilitzat el Concepte EPES: Experiència provada, Èxit Segur.

Sapiguer más

Matrice300
política de calidad
Política de qualitat i medi ambient
CEGADRONE disposa d’un Sistema de Gestió Integrat certificat basat en la Normes UNE-EN-ISO 9001: 2015 i UNE-EN ISO 14001:2015

La Direcció de CEGADrone S.L. dins del marc d’activitats de la qual es
troben les inspeccions aèries mitjançant plataformes no tripulades;
salvament, cerca de persones i extinció d’incendis; seguretat;
desenvolupament d’accions formatives per a pilots en UAS, conscient de la necessitat existent en el mercat actual d’oferir garanties fiables de qualitat en els serveis oferts, ha considerat des de la seva creació la qualitat com una de les seves màximes prioritats en l’aportació dels mateixos

Sapiguer más

Equip humà

Comptem amb un equip altament qualificat certificat i habilitat, a més de comptar amb l’última tecnologia en UAS, fabricats per a l’ús professional i industrial, complint amb les més exigents certificacions internacionals.

En CEGADRONE assegurem la major professionalitat durant la realització dels projectes, des de la presa de dades fins al lliurament final dels informes, per la qual cosa no escatimem en recursos ni esforç a aconseguir una major qualitat eficiència i satisfacció per als nostres
clients. La fiabilitat i la seguretat són una constant en la nostra empresa.

Sapiguer más

centrales nucleares
Acompliment ambiental

CEGADrone S.L s’ha compromès amb el desenvolupament sostenible de l’empresa mitjançant la implantació d’un Sistema de Gestió mediambiental segons ISO 14001:2015, reportant indicadors com a consum d’aigua, consum d’energia, consum de paper, residus, etc., i identificant i avaluant els aspectes ambientals associats a la seva activitat.

L’excel·lència operativa exigeix la màxima qualitat, per la qual
cosa CEGADrone S.L. certifica les seves activitats mitjançant sistemes de gestió conforme a les normes internacionals de qualitat i medi ambient, ISO 9001 i ISO 14001, garantint la qualitat dels nostres serveis i el compromís per la cura del medi ambient.

Sapiguer más

Associacions a les quals pertanyem