Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat i protecció de dades

La Política de privacitat de CEGADRONE es va actualitzar al juliol de 2020. 

La seva privacitat és important per a CEGADRONE. Per això hem desenvolupat una Política de Privacitat que descriu com es recopilen, utilitzen, revelen, transfereixen i emmagatzemen les seves dades. 

Dediqui un moment a familiaritzar-se amb les pràctiques de privacitat i, si té alguna pregunta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Informació bàsica sobre protecció de dades

responsableCEGADRONE, S.L.
Finalitat– Respondre a la seva sol·licitud d’informació
– Formalitzar la seva inscripció en un curs
– Gestió comercial i administrativa de clients i proveïdors.
– Gestió de currículum que pugui arribar a través de l’correu electrònic.
– Accés a la plataforma disponible pel client per a la gestió de la seva informació.
Legitimació– Consentiment de l’interessat.
– Contracte de servei.
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
DretsTé dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra Política de Protecció de Dades, prement + info

Responsable

Responsables del Tractament: 

 • CEGADRONE, S.L.
 • C.I.F.: B-87526323
 • Adreça: c/ Príncep 6, 40260 Fuentepelayo (Segòvia)
 • www.cegadrone.es
 • Telèfon: (+34) 910 225 354

Contacte del Responsable: 

 • c/ Nanclares d’Oca, 1/F/1r F, 28022 Madrid
 • Email: lopd@cegadrone.es
 • Telèfon: (+34) 910 225 354 

Principis de protecció de dades

En les operacions de tractament de dades personals, CEGADRONE respectarà els següents principis: 

 • Principi de licitud: les dades personals es tractaran en la mesura en què es constati, com a mínim, una de les condicions previstes per al tractament lícit: (i)quan el titular de les dades hagi prestat el seu consentiment; quan el tractament sigui necessari per a (ii) l’execució i gestió d’un contracte, (iii) el compliment d’una obligació legal, o (iv) la persecució d’un interès legítim de l’empresa o de tercers. 
 • Principi de bona fe i de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits i tractats per a finalitats específiques comunicades a l’interessat i, en cap cas, per a finalitats diferents. 
 • Principi de minimització i limitació de la conservació: es tractaran únicament les dades personals que siguin adequats, pertinents i no excessius, i durant el temps estrictament necessari per a les seves respectives finalitats. 
 • Principi de transparència: s’informarà de manera clara als titulars de les dades sobre les principals característiques i mesures de protecció de les seves dades personals, en particular, sobre les respectives finalitats de tractament i eventual transmissió a tercers. Principi de necessitat d’accés: únicament tindran accés a les dades personals tractats per CEGADRONE els treballadors i col·laboradors les funcions dels quals així ho exigeixin. 

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

En CEGADRONE, S.L. tractem la informació que ens facilita la persona interessada sobre la base de les següents finalitats: 

 • Respondre a la seva sol·licitud d’informació
 • Formalitzar la seva inscripció en un curs
 • Gestió comercial i administrativa de clients i proveïdors
 • Gestió de currículum que pugui arribar a través del correu electrònic
 • Donar accés a la plataforma disponible pel client per a la gestió de la seva informació.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, comunica als usuaris del Lloc web www.cegadrone.es que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els formularis i/o e-mails rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats als nostres sistemes d’informació, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició. 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excesividad de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. 

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades, a fi d’assegurar la seva privacitat. 

En cap cas seran utilitzats per a fins diferents o cedits a tercers. CEGADRONE està clarament posicionada en contra del ‘spam’, per la qual cosa en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització. 

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per a gestionar la seva sol·licitud. 

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, exceptuant el que està disposat per l’article 21.2 d’aquesta mateixa Llei, en la redacció donada per la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions. 

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte d’aquest. Sense perjudici de l’anterior, 

l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable. 

Terminis o criteris de conservació de les dades: 

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte. 

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, amb un termini màxim d’un any. 

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los. 

Les dades de curriculum vitae per a processos de selecció seran conservats durant sis mesos. 

CEGADRONE conservarà les seves dades personals una vegada acabada la seva relació amb Vostè, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat. 

En la plataforma de gestió, que CEGADRONE posa a la disposició del client, es mantindran les dades d’aquest 2 anys des de la finalització del contracte, sempre que el client no sol·liciti l’esborrat o el lliurament d’aquesta. 

Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a CEGADRONE, i no seran tractats per aquest, excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Legitimació 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

Les bases legals que ens permeten el tractament de les teves dades per a cadascuna de les finalitats indicades són: 

a) Relació contractual: és la que aplica quan se sol·licita un servei. 

b) Interès legítim: per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el recobrament de les quantitats degudes. 

c) El seu consentiment: 

 • si és un Usuari, mitjançant la marcació de la casella que figura en els formularis i que es desplega en la “Contacte”, ens ha autoritzat al fet que li remetem les comunicacions identificades anteriorment; 
 • si és el representant o persona de contacte d’un Empresari o Professional, en marcar la casella corresponent quan ens contacti o en la contractació d’algun dels nostres serveis, ens ha autoritzat al fet que li remetem les comunicacions identificades. 

d) La llei: com quan alguna autoritat judicial o administrativa ens sol·licita dades per a donar compliment al que es preveu en una norma jurídica. 

Destinataris 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?: 

No es comunicaran les seves dades a cap tercer no relacionat amb la prestació del servei, excepte obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se l’informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per a aquesta cessió. 

No obstant això, l’informem que, per a la correcta prestació dels serveis és possible que diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats del tractament) puguin tenir accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions. 

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i la prestació del servei, i en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l’encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, concordes a la nostra política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

La nostra entitat en el seu compromís amb la privacitat i protecció de dades de l’Usuari triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l’Usuari. 

Així mateix l’informem que la nostra entitat utilitza sistemes d’emmagatzematge d’informació bàsica en el núvol (Cloud) a través del proveïdor de serveis als Estats Units Dropbox, Inc.,companyia tecnològica que en l’actualitat ofereix totes les garanties exigibles en matèria de protecció de dades. És per això que aquesta entitat figura en les llistes oficials d’entitats amb garanties de seguretat que pot consultar en el següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome 

Durant el període de durada del tractament, CEGADRONE realitzarà les cessions legals previstes, gestió amb entitats bancàries i organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable 

Política de xarxes socials 

CEGADRONE disposa d’un perfil corporatiu en les xarxes socials Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube i Vimeo. Així, en virtut del que es disposa per la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CEGADRONE és «Responsable del tractament de les seves dades» amb motiu de l’existència d’aquests perfils en xarxes socials i el fet que ens segueixi i li puguem seguir. 

L’anterior significa que, si decideix unir-te al nostre perfil corporatiu com un seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades. 

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, sempre sota els efectes de les normatives abans esmentades. 

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per a anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb els serveis que oferim, o bé sobre temes que considerem siguin del seu interès. Usant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebi en el teu mur o en el teu perfil notícies amb aquesta mena d’informació. 

Ara bé, també li fem saber que no existeix cap vincle entre CEGADRONE i aquestes plataformes o xarxes socials, per la qual cosa acceptarà la seva política d’ús i condicions una vegada accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre, no sent responsable CEGADRONE per l’ús o tractament de les seves dades que es faci fos de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política. 

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Drets d’Accés: 

Qualsevol persona tindrà dret a obtenir de CEGADRONE confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, té el dret per a accedir a aquests. 

Drets de Rectificació: 

Qualsevol persona tindrà dret a sol·licitar a CEGADRONE la rectificació de les dades inexactes que el concerneixin. 

Drets de Supressió: 

Qualsevol persona tindrà dret a sol·licitar a CEGADRONE la supressió de les dades personals que el concerneixin quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. 

Drets de Portabilitat: 

L’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de CEGADRONE a un altre responsable quan sigui tècnicament possible. 

Dret a la Limitació del Tractament: 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

Drets d’Oposició: 

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament. 

Com exercir els drets anteriors? 

L’interessat podrà exercir els seus drets enviant un escrit de sol·licitud, amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant una còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent a: 

 • CEGADRONE a l’adreça, anteriorment detallada, del Responsable del Tractament, o
 • El compte de correu detallada anteriorment en el Contacte del Responsable. 

Dret a retirar el consentiment prestat: 

L’interessat pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a CEGADRONE a la direcció, anteriorment detallada de l’Encarregat del Tractament, o al correu electrònic anteriorment detallat en el Contacte de l’Encarregat, amb la referència Protecció de Dades, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control: 

En tot cas, l’interessat podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola a de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es 

Procedència 

Origen de les Dades: 

Totes les dades de l’interessat tractats per CEGADRONE han estat informats lliurement per l’interessat. 

En cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars d’aquests, l’usuari deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. CEGADRONE s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. 

En quins apartats de la pàgina web recollim les seves dades 

 • A través del formulari de contacte de la Pàgina Web
  En aquest formulari haurà d’indicar el seu nom, cognoms i correu electrònic perquè puguem contactar amb vostè, així com les dades que puguem requerir-li i altres que consideri en el missatge que ens faci arribar. 
 • A través de les xarxes socials
  Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d’usuari en les xarxes socials que utilitzem des de CEGADRONE, les quals estan detallades en l’apartat 9 de la present política. 
 • A través del nostre email corporatiu
  A través del nostre email: info@cegadrone.es podrà escriure’ns i/o requerir la informació que consideri necessària per a aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis o sobre el funcionament de la nostra Pàgina Web. 
 • A través del registro en la nostra plataforma
  Podrà registrar-se com a usuari de la plataforma per a poder gestionar la seva informació de negoci.

Altres mitjans de recollida de les seves dades 

 • Quan intercanviem dades de contacte en fires, esdeveniments, o relacions públiques estrictament professionals
  En el marc d’espais i situacions professionals, com les fires, esdeveniments o relacions públiques directes, podem obtenir dades de contacte de treballadors o professionals, amb la finalitat d’entaular una relació empresarial per a la prestació de serveis, dinàmiques de networking o activitats comercials en general. Exemple d’això és l’intercanvi de targetes dels nostres treballadors amb altres professionals. 
 • Quan sol·liciten els nostres serveis 
  Recopilem el nom, cognoms i dades de contacte del client, així com qualsevol altra informació que ens faciliti, limitada a fi dels nostres serveis i emparada pel nostre deure de confidencialitat. Aquesta informació pot incloure dades d’altres membres de la seva organització. Posteriorment tractarem aquestes dades a fi de realitzar una proposta, prestar el servei, dur a terme una atenció postvenda i, en última instància, mantenir al client informat sobre productes i serveis de CEGADRONE similars al contractat o al qual es va oferir. 
 • Quan valorem la possibilitat de contractar treballadors 
  Recopilem o ens envien currículums vitae, en el qual a més de dades acadèmiques existeixen dades relacionades amb l’experiència professional i acadèmica. La finalitat és valorar la incorporació d’aquests treballadors en la nostra plantilla. 

Acceptació inequívoca per al tractament de dades 

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’usuari accepta els següents tractaments de dades: 

 • Com a usuari visitant i/o sol·licitant d’informació.
  El tractament per a la finalitat d’atendre-li en les peticions o consultes que vostè ens hagi realitzat a través dels canals de què disposem en la nostra plataforma i ja esmentats en la present política. 
 • Com a usuari registrat. El tractament per a la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat, atendre-li en els dubtes o consultes que pugui tenir respecte de la plataforma, el nostre servei o les condicions aplicables a aquest. 
  El tractament per a la finalitat d’enviar-li informació que pensem pot ser del seu interès, sobre notícies de l’empresa, novetats, continguts que pensem també poden ser del seu interès. 
 • Com a usuari seguidor en xarxes socials. El tractament per a la finalitat de gestionar i publicar continguts o informacions que poden aparèixer en els seus perfils o murs que són associats a la nostra empresa o col·laboradors i pensem que poden ser del seu interès. En cap cas per a accedir a les seves dades personals i tractar-los per a fins no informats ni consentits. 

Versions de la política de protecció de dades

CEGADRONE es reserva el dret a modificar la seva Política de Protecció de dades segons el seu criteri, a causa d’un canvi normatiu o de la pràctica de l’organització. Tals modificacions seran publicades en aquest lloc web, facilitant els recursos necessaris a l’usuari per a accedir a la lectura d’aquelles. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a aquest lloc web. 

Data última actualització: 20 de juliol de 2020