CEGAElectric

Eina GIS online per al manteniment d’actius tècnics de distribució amb RPAs

Visualitzador de mapes i integració de dades de les inspeccions RPAS amb la mateixa infraestructura GIS del client

Sistemes d’explotació de la xarxa de distribució per actiu en temps real via web App. Traçabilitat, BigData, i anàlisi per a una gestió àgil en el MC i MP.  Augment retributiu per inversió en IBO i ROM en MT AT.

Característiques principals de l’App.

Georreferenciat dels actius a inspeccionar

Control total i georreferenciat de les dades obtingudes amb els RPAS, dades integrades amb l’estructura de dades dels actius del client.

Captura de dades amb RPAS (RBG / termogràfiques)

Captura de dades RGB / IR georreferenciats amb informes de defectes dels actius a temps real en plataformes de mapes basats en cloud, amb avisos immediats de fallades crítiques en temps real d’inspecció.

Visualitzador de mapes online a temps real de les inspeccions amb RPAS

Plataforma de mapatge online tipus “responsive” en cloud per a gestionar a temps real l’avanç, i estat dels actius de les inspeccions amb RPAS per part del Dpto. de manteniment del client.

Contacta amb nosaltres

Email

Si tens qualsevol consulta, no dubtis a posarte en contacte amb nosaltres

Estarem encantats d’atendre’t personalment!