Avís legal

Avís legal

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions: 

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de CEGADRONE.SL (d’ara endavant CEGADRONE), amb CIF B87526323, inscrita el 23 de març de 2016 en el Registre Mercantil de Madrid i amb domicili en Carrer Principe, 6 40260 40260 – (Fuentepelayo) – Segòvia

Per a qualsevol consulta, ens pot contactar per e-mail: info@cegadrone.es, o en el telèfon +34 910 225 354 

CEGADRONE ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, especialment, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’inclouen. Aquests drets estan protegits per la legislació vigent relativa a la propietat intel·lectual i industrial. CEGADRONE es reserva el dret a modificar o actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva. 

CEGADRONE, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els continguts aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta; tampoc podrà ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita. Finalment, CEGADRONE tampoc es fa responsable dels continguts d’aquelles pàgines a les quals l’usuari pugui accedir des d’enllaços inclosos en la seva pàgina web, els quals s’inclouen a efectes merament informatius. 

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada per l’usuari com a general, informativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes. En particular, l’usuari ha de tenir en compte que l’aplicació del Dret i les seves conseqüències han de determinar-se cas per cas, i que la informació continguda en la web pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquesta informació pot ser modificada, desenvolupada o actualitzada per CEGADRONE sense notificació prèvia. Per tot l’anterior, la informació continguda en aquesta Web no pot considerar-se en cap concepte com a substitutiva d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. Aquesta web tampoc podrà considerar-se de cap manera com un canal de contractació; si Vostè estigués interessat a contractar els nostres serveis, serà necessari que contacti amb CEGADRONE a fi de que pugui atendre-li la persona més adequada i, en el seu cas, li presenti la corresponent proposta de serveis professionals.